اینجا خانه ی امید است.امیدوار زندگی کن

زندگی می کنیم یا فقط زنده ایم؟

ما برای آینده زنده ایم نه برای گذشته...

آینده روشن است کمی صبر لازم است...

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین 1389ساعت   توسط مسافر دنیا  | 

بهار از راه می رسد و نفس می کشد طبیعت

دل را بهاری کن تا نفسی بکشد دلت

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت   توسط مسافر دنیا  | 

من از تو تو از من

گناه از من عف و بخشش از تو

بی رحمی به دلم از من رحم به دلم از تو

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1388ساعت   توسط مسافر دنیا  | 

من اینجا تو اینجا ام نمی دانم دلم کجاست؟
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1388ساعت   توسط مسافر دنیا  | 

چه بدست آورد آنکه تورا گم کرد خدا؟

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم اسفند 1388ساعت   توسط مسافر دنیا  | 

عشق زیباست اما غم هم دارد

عشق زیباست اما درد هم دارد

عشق زیباست اما فراق هم دارد

عشق زیباست اما گریه هم دارد

عشق زیباست اما با همه ی غم ها-دردها-فراق ها-گریه ها زیباست

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت   توسط مسافر دنیا  | 

من از بودن نبودن را آموختم.


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت   توسط مسافر دنیا  |